Activeer hier uw account

Geef hier de activatie code op, zoals die naar u is toegestuurd.

Om u duidelijkheid te geven over waarvoor en hoe wij alle persoonsgegevens die u met ons deelt gebruiken werken wij continu aan het verbeteren van onze privacy- en gebruikersvoorwaarden. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, in Nederland door vertaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onze Gebruikersvoorwaarden werkgever (voortaan genaamd: Privacy- en Gebruikersvoorwaarden werkgever) bijgewerkt. Een essentieel onderdeel daarvan maakt de verwerkersovereenkomst uit. Daarmee hopen wij u als verwerkingsverantwoordelijke te ontzorgen en bent u op dat onderdeel AVG compliant. 

Deze voorwaarden gelden vanaf 25 mei 2018.

Wij vragen u deze te lezen en te accorderen door het onderstaande vinkje aan te klikken.

Vanzelfsprekend hebben wij ook de Gebruikersvoorwaarden (van uw) werknemer(s), - voortaan Privacy- en Gebruikersvoorwaarden werknemer geheten- , aangepast. Het is immers ook voor hen belangrijk te weten wat we met hun persoonsgegevens doen en welke rechten ze onder de AVG dienaangaande hebben.

Wilt u ook hun Privacy- en Gebruikers voorwaarden lezen? Klik dan hier