Nieuws

CAO onderlingen nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) gestart

CAO onderhandelingen nieuwe cao gestart (2019) De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is verstreken op 31 mei 2019 jl. In het kader van de besprekingen voor een nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf in september hebben tussen de werkgevers- en de werknemersdelegatie inmiddels twee onderhandelingsvergaderingen plaatsgevonden waarin de voorstellen zijn uitgewisseld en de standpunten zijn toegelicht. De besprekingen tussen partijen vinden in goede sfeer plaats, maar kunnen vooralsnog niet leiden naar een onderhandelingsresultaat. Er vindt daarom eerst nader intern overleg plaats. Een... Lees meer